IX Луньовські читання «Проблеми музейної освіти в Україні»

30 березня 2018 року на базі Харківського національного університету імені В. Каразіна пройдуть IX ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ на тему «Проблеми музейної освіти в Україні». Плануються наступні напрями роботи: питання підготовки та перепідготовки музейних кадрів, стан і проблеми навчально-методичної літератури з музеєзнавства, проблеми підготовки державного стандарту зі спеціальності «музеєзнавство», видатні музеєзнавці-педагоги та актуальні питання музейної освіти. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/40279