ІІ Міжнародна конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір»

Запрошуємо до участі у ІІ Міжнародній конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір»,яка відбудеться у дистанційному форматі 28-29 жовтня 2021 року. Організатор: Львівський національний університет імені Івана Франка. Провідні напрями: віртуальний освітній простір та нова ера інформаційно-комунікаційних технологій в освіті; моніторинг та експертиза якості освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід; менеджмент сучасного світового освітнього простору; інтеграція формальної та неформальної освіти в освітньому просторі вищої школи. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/ii-mizhnarodna-konferentsiia-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-formuvannia-osvitnoho-prostoru-svitovyy-i-vitchyznianyy-vymir?fbclid=IwAR1XyK-Hyvwyw3ZASPB-PDpsmARr0BeSe8ngiXMt6HUbTxx-NmQJxQHPQzc