Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених «Культура та інформаційне суспільство XXI століття»

21–22 квітня 2022 року відбудеться всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених «Культура та інформаційне суспільство XXI століття». На конференції передбачається обговорення питань за такими напрямами: актуальні проблеми історії, музеєзнавства та пам’яткознавства; історія світової літератури та мовознавства; філософські, соціально-політичні та правові виміри сучасного суспільства; інформаційна, бібліотечна, архівна справа в умовах цифрових трансформацій; інформаційно-документні системи в галузі культури, мистецтва та освіти; стан та перспективи розвитку вітчизняного туризму. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ic.ac.kharkov.ua/news/2022/02.html?fbclid=IwAR1od97Bi7GsCOTV1W2gIzc2pPNM6OB-E4Xsbq4Ifb9AUrgqdzLeFibekp0#10