Лекція «Образ дитини у творах європейських художників ХІХ-ХХ ст.»

Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького. Палац Потоцьких. Одним із найскладніших різновидів жанру портрет є дитячий, адже особистість дитини не менш багатогранна, ніж у дорослого. Дитячий портрет ‒ вичерпне джерело інформації про побут та сімейний устрій певної епохи. Європейські художники з високою майстерністю відтворювали образи дітей різних соціальних станів, тонко передавали глибину їх внутрішнього світу й щирість почуттів. Запрошуємо 23 липня 2023 р. дітей молодшого (6‒11 років) і середнього (12‒15 років) шкільного віку у Дзеркальну залу Палацу Потоцьких дізнатися більше про виховання, розваги, статус у суспільстві їхніх ровесників, які жили у ХІХ ‒ ХХ ст. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/events/1434122180686048/?ref=newsfeed&locale=ru_RU