Наукова конференція «Нова та новітня історія Волині»

Запрошуємо до участі у щорічній науковій конференції «Нова та новітня історія Волині», яка відбудеться в КЗ «Рівненський обласний краєзнавчий музей» у жовтні 2021 року. Основні напрями роботи: новий час в історії Волині; новітня історія регіону; населення та населені пункти Волині; освітні, наукові та культурні тенденції; релігійне життя краю; видатні постаті та їх роль у розвитку Волині; внески науковців у вивчення історії регіону; дослідження та збереження історико-культурної спадщини; музейні колекції як історичне джерело; актуальні питання музеєзнавства. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://museum.rv.gov.ua/articles/2021/07/15/nova-ta-novitnya-istoriya-volini/