Наукова конференція «Історико-культурна спадщина: виклики та перспективи»

Враховуючи карантинну ситуацію в Україні, і зокрема на Чернігівщині, наукову конференцію «Історико-культурна спадщина: виклики та перспективи» перенесено на 25-26 листопада 2021 року (планувалося її провести 7-8 жовтня). Продовжено і термін подання заявок — до 15 листопада. Запрошуємо дослідників та краєзнавців взяти участь у науковій конференції. Тематичні напрями роботи конференції: теоретико-методологічні основи; культурна спадщина як носій історичної пам’яті; архітектурні та археологічні пам’ятки: проблеми, нормативно-правова база, шляхи збереження та використання; музейна справа та музейна практика. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://oldchernihiv.com/naukovu-konferentsiyu-istoryko-kulturna-spadshhyna-vyklyky-ta-perspektyvy-pereneseno-na-25-26-lystopada/?