ХVІІІ Батуринські читання, присвячені 30-й річниці створення заповідника «Гетьманська столиця»

Національний заповідник «Гетьманська столиця». Друзі! Запрошуємо взяти участь у роботі ХVІІІ Батуринських читань, присвячених 30-й річниці створення заповідника «Гетьманська столиця», що відбудуться 14 червня 2023 року. Тематичні напрями Читань: діяльність музеїв і заповідників в умовах російсько-української війни – досвід та візії пам’яткоохоронної, фондової, експозиційної, просвітницької роботи; діджиталізація; досвід міжнародної співпраці; історія козацтва та Гетьманщини; Батурин в державотворчих процесах XVIІ–XVIII ст.; історичні постаті України та Батурин. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/getmanskastolitsya.zapovidnyk/photos/a.1378306372467850/2611424565822685