Засідання проблемної групи «Актуальні проблеми традиційно-побутової культури українців та етнографічного музейництва»

29 березня 2022 року відбулось засідання проблемної групи «Актуальні проблеми традиційно-побутової культури українців та етнографічного музейництва», де обговорювали досить актуальну сьогодні тему: «Формування української етнічної території» (доповідач А. Дмитренко). Долучилися студенти 1-5 курсів спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство. Музеєзнавство, культурний туризм», викладачі ВНУ імені Лесі Українки. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/muzeeznavstvo/