Глобальний екологічний порядок денний сучасності: проблеми, виклики, перспективи, український досвід

Учасники круглого столу – викладачі (лектори та професори), студенти і аспіранти Кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, науковці інших ЗВО й наукових установ України та інших країн світу. Круглий стіл планується провести в он-лайн форматі на платформі Zoom з трансляцією у Facebook. Співорганізатори: Українське представництво ESEH (представник – голова представництва к.і.н., с.н.с. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» Перга Т.Ю.), Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітні програми: Американістика та європейські студії, Сходознавство (представник – д.і.н., проф. Машевський О.П.). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/events/810620106205948/