VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-біографічні дослідження в сучасній Україні: теоретико-методологічні, джерелознавчі та дидактичні аспекти»

Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історико-біографічні дослідження в сучасній Україні: теоретико-методологічні, джерелознавчі та дидактичні аспекти», яка відбудеться 23 вересня 2022 року у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка. Серед напрями роботи : біографічні дослідження в сучасній Україні: акумуляція вітчизняного досвіду та сприйняття надбань світової історіографії; українська біографістика: проблема визначення предметного поля та її місце в системі соціокультурного знання; «людина в історії» та «історія людини»: спільне та відмінне в методології історієписання; его-джерела в біографічних реконструкціях: саморефлексія актора та сприйняття ним свого часу; роль біографістики в дослідженнях сімейної історії; людина “другого плану” в історії як герой біографічного дослідження; сучасні практики популяризації біографічних знань та перспективи біографістики в українському суспільному просторі. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://history.org.ua/uk/post/47361?fbclid=IwAR0TRLWcP7BOch4ph54tBfRB77qFKNuWJmSStw3fN0f4GypaDJZY7XvbqTI