Бібліографічний список «Музейна педагогіка». Видання після 1991 року. Статті

Андрієвська М. О. Формування світогляду дитини засобами живопису // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.12-15.

Барвіцька Г. К., Попова М. А. «Музейна планета» як інноваційний аспект розвитку музейної педагогіки // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.15-20.

Бекетова В. М. Предметний світ школи: виставка на основі музейної колекції // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.20-23.

Бойко-Гагарін А. С., Бухманська З. В. Досвід проведення практичного заняття з нумізматики для дітей з аутизмом // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 23-25.

Вербицька П. В. Громадянський потенціал проектної діяльності молоді у сфері історико-культурної спадщини // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.25-28.

Вербицька П.В. Музей як комунікативний та освітній простір: навч. посібник / П.В.Вербицька, Р.Е.Пасічник. – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2017. – 232 с.

Вітенко Л. В. Підлітки у просторі Полтавського літературно-меморіального музеї В.Г.Короленка або «для тих, хто не хоче слухати екскурсію…» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 28-31.

Вітрик І. С. Майстер-клас як одна із форм музейної комунікації ( з залученням досвіду роботи НМІУ та МІКУ) // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 31-35.

Гайда Л. А. Музейна педагогіка як навчальна дисципліна // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.35-38.

Гончаренко О. Г. Музейні інновації в інтерактивній екскурсії «Біблійні сюжети в стінопису церков Києво-Печерського заповідника» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 38-41.

Горська Н. Д. Проблеми популяризації музейних педагогічних заходів сучасного українського музею // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.41-43.

Грищенко Ю. В. Популяризація спадщини видатних українських педагогів-музикантів засобами музейної педагогіки // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 43-44.

Зайченко О. К. Розвиток клієнтоорієнтованої послуги. Методичний посібник. – К.:Логос, 2018 – 55с.

Караманов О. В. Навчання у просторі музею: сучасні психолого-педагогічні засади // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.45-47.

Копилець Є. В. Проблемні аспекти програмно-методичного забезпечення діяльності гуртків юних музеєзнавців та екскурсоводів // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 48-49.

Коцар Л. О. Програми сімейного відпочинку. Чиварто конкурувати з іншими закладами дозвілля? // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 50-53.

Левенко О. Ю. Арт-терапевтичні заняття для людей з особливими потребами в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 53-54.

Мирончук Ю. О. Педагогічний потенціал музеїв просто неба на прикладі історико-архітектурної пам’ятки «Невицький замок» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.59-64.

Мінакова Н. Г. Інтегруюча роль шкільного музею у навчально- виховному процесі // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 55-58.

Музиченко Я. С. Роль автентичного зразка з музейних колекцій у предачі народно-мистецьких традицій дітям // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.64-67.

Муравська С. Музейні заклади у системі вищої освіти Західної України на тлі світових тенденцій. –  Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Львів, 2018. – 244с.

Петрова С. М. Музейна педагогіка: досвід дитячого будинку «Перлинка» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.67-70.

Тименко В. П. Песпективи розвитку музейної педагогіки в контексті наукової школи педагогічного дизайну // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.70-75.

Топилко О. В., Столова Г. О., Балабанова О. С. Інтерактивні методи в культурно-освітній діяльності Національного Київо-Печерського історико-культурного заповідника на прикладі Культурно-освітнього проекту «Великодня країна».// Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.5-12.

Трощинська О. І. Діденко Я. Л. Використання нових форм роботи в просвітницькій діяльності Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 75-78.

Удовиченко І. В. Урок-екскурсія як одна з форм музейної педагогіки // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 78-83.

Удовиченко І.В. Музейна педагогіка: теорія і практика: науково-методичний посібник / І.В.Удовиченко. – К.:Логос, Національний музей історії України, 2017. – 72с.

Халіль І. С., Коганов С. Ю. Методика проведення інтерактивних заходів на прикладі екскурсії-квесту «І.С.Мазепа та Києво-Печерська лавра» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.83-85.

Ярошенко Ю. О. Музеї при навчальних закладах у музейній мережі Полтавщини // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.85-88.

Топилко О. В. Театралізація як важлива складова освітньої роботи в музеї //Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. – С. 5-11.

Бєлоусова Т. К., Акатріні В. М. Збереження духовної спадщини: музей родини Мандичевських при навчальному закладі та його функції. (с.Багринівка Глибоцького району Чернівецької області) // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. – С. 11-14.

Андрієвська М. О. Формування естетичної культури старшокласників у процесі ознайомлення з пам’ятками українського мистецтва // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 14-18.

Андронатій П. І., Баранюк О. Ф., Котяк В. В.Музей історії техніки у педагогічному закладі вищої освіти // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 18-22.

Бабкова А. М. Комунікації в музейно-освітньому просторі (з досвіду діяльності інформаційно-методичного відділу Будинку дитячої творчості Подільського району м. Києва) // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 22-28.

Барвінок Ю. В. Дошкільнята в музейному просторі (з досвіду роботи Національного історико-культурного заповідника «Чигирин») // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 28-32.

Васильєва М. А. Археологічний музей ІА НАН України – як освітня платформа // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 32-34.

Віговська Ю. С. Гра як провідний спосіб комунікації в Державному музеї іграшки // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 34-38.

Вітрик В. Ю. «Глиняний» майстер-клас у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 38-41.

Вітрик І. С. Музейна освіта // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 41-44.

Вовк М. П. Практика використання потенціалу музейної педагогіки у діяльності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 44-47.

Гончаренко О. Г. Музейні послуги для відвідувачів із порушеннями зору: підходи, зауваги, приклади // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 47-52.

Григор’єва М. В. Екскурсійний проєкт для школярів «Відкрий для себе Каразінський»: популяризація університетських музейних колекцій та місць пам’яті // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 52-54.

Железник О. Ф. Ласкій  І. В. Бєлов Ю. В. Настільні дидактичні ігри у системі музейно-педагогічної взаємодіїз учнівською аудиторією // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 54-58.

Завадська О. А., Тищенко К. С., Халіль І. В. Результати соціологічного дослідження щодо обслуговування та надання послуг у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику (категорії населення – молоді до 20 років) // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 58-61.

Караманов О. В. Тематичні зони музейного простору в контексті організації різних видів діяльності з відвідувачами // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 61-64.

Карчина Л. Я. Освітньо-культорологічний проєкт «Музейна педагогіка в освітньокультурному просторі Києва: проблеми, сьогодення та перспективи»// Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 64-66.

Мельник В. В. Іващенко О. М. Досвід музею, розробка і застосування інтерактивних методів музейної педагогіки // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 66-69.

Мисько Ю. В. Досвід організації студентського археологічного науково-практичного семінару на базі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника// Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 69-71.

Мінакова Н. Г. Інноваційні форми та методи роботи музеїв при закладах освіти Рівненщини // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 71-75.

Павленко Ю. Г. Домузейні осередки в освітньому просторі сучасної початкової школи // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. – С. 75-78.

Пальона О. В. Досвід роботи Музею історії міста з наймолодшою аудиторією відвідувачів на прикладі роботи над проєктом інтерактивного лялькового театру «Мій друг – Краматорськ» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 78-80.

Посохов С. І. Університетський музей як центр освітніх інновацій // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 80-83.

Прокіп А. В.,Бреннер Л. Д.Елементи національно-патріотичного виховання в ігрових формахроботи з учнівською молоддю у відділі зброї «Музей-Арсенал»Львівського історичного музею // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 83-87.

Топузов О. М.,Дунець В. Б. Сучасні підходи до організації науково-пізнавальної діяльності  музеїв науки // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 87-90.

Трощинська О. І.Діденко Я. Л.Співпраця Національного історико-культурного заповідника  «Чигирин» з освітніми закладами: напрямки та форми взаємодії // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 90-98.

Удовиченко І. В. Герменевтичне коло як метод музейної комунікації// Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 93-98.

Філіпчук Н. О. Соціокультурна місія сучасних музеїв // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 98-101.

Шкода Ю. І. Досвід застосування інтерактивних методів музейної педагогіки в роботі Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна Могила» //Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 101-104

Спадщина університетів: історія, культура, постаті: Тези науково-практичної конференції, 20-21 травня 2021 року/ упор. Ю. Курдина. – Львів, 2021. – 99 с.

Київщина: історія рідного краю: матеріали Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції «Треті краєзнавчі читання імені Лаврентія Похилевича» / упорядники: В. С. Перерва, О. Д. Рокицька. – Біла Церква: КНЗ КОР «КОІПОПК», 2021. – 300 с.

Ковач А. І., Керестень І. С., Попова Т. М. Використання елементів музейної педагогіки в природничо-науковій освіті для розвитку професійних інтересів учнів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Чернігів: Видавництво ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2015. Вип. 127. С. 167–170.

Ковач А. І. Використання інноваційних технологій музейної педагогіки у профорієнтації учнів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Чернігів: Видавництво ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2018. Вип. 153. С. 56–60.

Ковач А. І. Поняття музейно-освітнього середовища в сучасному педагогічному дискурсі. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наукове видання. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2020. Вип. 3 (44). С. 45–54.

Матеріали XV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Українське краєзнавство в системі міжінституційних взаємодій: проблеми концептуалізації та практичної реалізації» (Полтава, 12 грудня 2019 р.), – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nsku.org.ua/?p=17493#more-17493

Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток : зб. наук. ст. / ред. кол. : О.Б.Супруненко (голова), Л.Л.Бабенко, Н.О.Гаврилюк, А.М.Киридон та ін., наук. ред. В.О. Мокляк. Харків: Майдан, 2021. – Вип. 16. – 872 с.

Руденко С. Б. Соціокультурне призначення та інституційна специфіка музею. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора культурології 26.00.01 – теорія та історія культури: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2021/08/Rudenko-avtoref.pdf

Перепелиця Н. В., Сліпченко Т. В. Реалізація методико-педагогічної ідеї «Живий музей» у закладі позашкільної освіти: навчально-методичний посібник /Н. В. Перепелиця, Т. В. Сліпченко – Суми, 2018. – 147 с.

Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: ак­туальні виклики сучасності. Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (до 95-річчя заснування Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”), м. Київ, 23–24.09.2021 р. / Ред. кол.: О. В. Рудник (голова), В. Г. Чернець (співголова), С. В. Пивоваров (відп. ред.) та ін. – Київ: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», Асоціація реставраторів України, 2021. – 368 с.

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Дев’ятої науково-практичної конференції (7–8 жовтня 2021 р.) / Національний заповідник «Києво-Печерська лавра». – Київ: ТОВ «Капіталдрук», 2021. – 152 с.

Руденко С. Музей як технологія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.426 с.– [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1lzIgDn4w8uyJarkuqCJcbAe5ZNgJTp4L/view?fbclid=IwAR0gGbCdWYw2sDk3zM-0fHtJECNIoJ0UiaK-l_KpXq1ds3OcgtoGbtH5TWk

Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 листопада 2021 р. / за наук. ред. С. О. Довгого. – Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2021. – Ч. 1. – 304 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Museums_2021_Volume_1_web.pdf

Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 листопада 2021 р. / за наук. ред. С. О. Довгого. – Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2021. – Ч. 2. – 332 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Museums_2021_Volume_2_web.pdf

Теребейко Л. М. Формування компетентностей засобами шкільного геологічного музею // Педагогічний пошук: науково-методичний журнал. 2022, №1. С. 60-63 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1BAYRT4sn_VVe6IlkDitY03gmEmQUi5hj/view

Людина в історії краю: Переяславщина: матеріали круг. ст. «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті», м. Переяслав, 13 жовт. 2021 р. / упоряд.: Т. Ю. Нагайко, О. А. Горбовий. Переяслав-Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. 148с. (Серія «Краєзнавча бібліотека Переяславщини» ; вип. 20). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1enWzW19Bi4aoyfup1qXYQt5Gi9taX18B/view

Педагогічна біографіка та біографістика в сучасному науково-інформаційному просторі : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 20 трав. 2022 р., Київ/ НАПН України, Від-ня філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін. ; редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В., … Середа Х. В.]. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. – 74 с. ISBN 978-617-552-105-2 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Pedagogical_biography_and_biography-2022.pdf

Музейна педагогіка в умовах воєнного стану: збірник матеріалів Міжнародного круглого столу, м. Київ, 26 травня 2022 р. / за наук. ред. С.О. Довгого. — Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2022. — 424 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://undip.org.ua/library/muzeyna-pedahohika-v-umovakh-voiennoho-stanu/

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Десятої науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 р.) / Національний заповідник «Києво-Печерська лавра». Київ: ТОВ «Капітал-друк», 2022 . 82с.

Лавренко В. Практичне музеєзнавство. – Дніпро: ЛІРА, 2023. – 116 с.: https://drive.google.com/file/d/101RDiiFjIe8SIozbe8LrEPxJChkU_p64/view

Муравська С.В. Управління культурною спадщиною: навч. посібник. – Львів: Видавництво ПП «Новий світ-2000», 2023. 230 с.

Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч.-метод. посібник / Караманов О.В., Сурмач О.І., Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. 132 с.