Бібліографічний список «Музейна педагогіка». Видання після 1991 року. Статті

Андрієвська М. О. Формування світогляду дитини засобами живопису // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.12-15.

Барвіцька Г. К., Попова М. А. «Музейна планета» як інноваційний аспект розвитку музейної педагогіки // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.15-20.

Бекетова В. М. Предметний світ школи: виставка на основі музейної колекції // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.20-23.

Бойко-Гагарін А. С., Бухманська З. В. Досвід проведення практичного заняття з нумізматики для дітей з аутизмом // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 23-25.

Вербицька П. В. Громадянський потенціал проектної діяльності молоді у сфері історико-культурної спадщини // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.25-28.

Вербицька П.В. Музей як комунікативний та освітній простір: навч. посібник / П.В.Вербицька, Р.Е.Пасічник. – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2017. – 232 с.

Вітенко Л. В. Підлітки у просторі Полтавського літературно-меморіального музеї В.Г.Короленка або «для тих, хто не хоче слухати екскурсію…» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 28-31.

Вітрик І. С. Майстер-клас як одна із форм музейної комунікації ( з залученням досвіду роботи НМІУ та МІКУ) // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 31-35.

Гайда Л. А. Музейна педагогіка як навчальна дисципліна // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.35-38.

Гончаренко О. Г. Музейні інновації в інтерактивній екскурсії «Біблійні сюжети в стінопису церков Києво-Печерського заповідника» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 38-41.

Горська Н. Д. Проблеми популяризації музейних педагогічних заходів сучасного українського музею // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.41-43.

Грищенко Ю. В. Популяризація спадщини видатних українських педагогів-музикантів засобами музейної педагогіки // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 43-44.

Зайченко О. К. Розвиток клієнтоорієнтованої послуги. Методичний посібник. – К.:Логос, 2018 – 55с.

Караманов О. В. Навчання у просторі музею: сучасні психолого-педагогічні засади // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.45-47.

Копилець Є. В. Проблемні аспекти програмно-методичного забезпечення діяльності гуртків юних музеєзнавців та екскурсоводів // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 48-49.

Коцар Л. О. Програми сімейного відпочинку. Чиварто конкурувати з іншими закладами дозвілля? // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 50-53.

Левенко О. Ю. Арт-терапевтичні заняття для людей з особливими потребами в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 53-54.

Мирончук Ю. О. Педагогічний потенціал музеїв просто неба на прикладі історико-архітектурної пам’ятки «Невицький замок» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.59-64.

Мінакова Н. Г. Інтегруюча роль шкільного музею у навчально- виховному процесі // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 55-58.

Музиченко Я. С. Роль автентичного зразка з музейних колекцій у предачі народно-мистецьких традицій дітям // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.64-67.

Муравська С. Музейні заклади у системі вищої освіти Західної України на тлі світових тенденцій. –  Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Львів, 2018. – 244с.

Петрова С. М. Музейна педагогіка: досвід дитячого будинку «Перлинка» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.67-70.

Тименко В. П. Песпективи розвитку музейної педагогіки в контексті наукової школи педагогічного дизайну // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.70-75.

Топилко О. В., Столова Г. О., Балабанова О. С. Інтерактивні методи в культурно-освітній діяльності Національного Київо-Печерського історико-культурного заповідника на прикладі Культурно-освітнього проекту «Великодня країна».// Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.5-12.

Трощинська О. І. Діденко Я. Л. Використання нових форм роботи в просвітницькій діяльності Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 75-78.

Удовиченко І. В. Урок-екскурсія як одна з форм музейної педагогіки // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С. 78-83.

Удовиченко І.В. Музейна педагогіка: теорія і практика: науково-методичний посібник / І.В.Удовиченко. – К.:Логос, Національний музей історії України, 2017. – 72с.

Халіль І. С., Коганов С. Ю. Методика проведення інтерактивних заходів на прикладі екскурсії-квесту «І.С.Мазепа та Києво-Печерська лавра» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.83-85.

Ярошенко Ю. О. Музеї при навчальних закладах у музейній мережі Полтавщини // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2016. – С.85-88.

Топилко О. В. Театралізація як важлива складова освітньої роботи в музеї //Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. – С. 5-11.

Бєлоусова Т. К., Акатріні В. М. Збереження духовної спадщини: музей родини Мандичевських при навчальному закладі та його функції. (с.Багринівка Глибоцького району Чернівецької області) // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. – С. 11-14.

Андрієвська М. О. Формування естетичної культури старшокласників у процесі ознайомлення з пам’ятками українського мистецтва // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 14-18.

Андронатій П. І., Баранюк О. Ф., Котяк В. В.Музей історії техніки у педагогічному закладі вищої освіти // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 18-22.

Бабкова А. М. Комунікації в музейно-освітньому просторі (з досвіду діяльності інформаційно-методичного відділу Будинку дитячої творчості Подільського району м. Києва) // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 22-28.

Барвінок Ю. В. Дошкільнята в музейному просторі (з досвіду роботи Національного історико-культурного заповідника «Чигирин») // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 28-32.

Васильєва М. А. Археологічний музей ІА НАН України – як освітня платформа // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 32-34.

Віговська Ю. С. Гра як провідний спосіб комунікації в Державному музеї іграшки // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 34-38.

Вітрик В. Ю. «Глиняний» майстер-клас у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 38-41.

Вітрик І. С. Музейна освіта // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 41-44.

Вовк М. П. Практика використання потенціалу музейної педагогіки у діяльності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 44-47.

Гончаренко О. Г. Музейні послуги для відвідувачів із порушеннями зору: підходи, зауваги, приклади // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 47-52.

Григор’єва М. В. Екскурсійний проєкт для школярів «Відкрий для себе Каразінський»: популяризація університетських музейних колекцій та місць пам’яті // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 52-54.

Железник О. Ф. Ласкій  І. В. Бєлов Ю. В. Настільні дидактичні ігри у системі музейно-педагогічної взаємодіїз учнівською аудиторією // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 54-58.

Завадська О. А., Тищенко К. С., Халіль І. В. Результати соціологічного дослідження щодо обслуговування та надання послуг у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику (категорії населення – молоді до 20 років) // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 58-61.

Караманов О. В. Тематичні зони музейного простору в контексті організації різних видів діяльності з відвідувачами // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 61-64.

Карчина Л. Я. Освітньо-культорологічний проєкт «Музейна педагогіка в освітньокультурному просторі Києва: проблеми, сьогодення та перспективи»// Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 64-66.

Мельник В. В. Іващенко О. М. Досвід музею, розробка і застосування інтерактивних методів музейної педагогіки // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 66-69.

Мисько Ю. В. Досвід організації студентського археологічного науково-практичного семінару на базі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника// Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 69-71.

Мінакова Н. Г. Інноваційні форми та методи роботи музеїв при закладах освіти Рівненщини // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 71-75.

Павленко Ю. Г. Домузейні осередки в освітньому просторі сучасної початкової школи // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. – С. 75-78.

Пальона О. В. Досвід роботи Музею історії міста з наймолодшою аудиторією відвідувачів на прикладі роботи над проєктом інтерактивного лялькового театру «Мій друг – Краматорськ» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 78-80.

Посохов С. І. Університетський музей як центр освітніх інновацій // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 80-83.

Прокіп А. В.,Бреннер Л. Д.Елементи національно-патріотичного виховання в ігрових формахроботи з учнівською молоддю у відділі зброї «Музей-Арсенал»Львівського історичного музею // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 83-87.

Топузов О. М.,Дунець В. Б. Сучасні підходи до організації науково-пізнавальної діяльності  музеїв науки // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 87-90.

Трощинська О. І.Діденко Я. Л.Співпраця Національного історико-культурного заповідника  «Чигирин» з освітніми закладами: напрямки та форми взаємодії // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 90-98.

Удовиченко І. В. Герменевтичне коло як метод музейної комунікації// Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 93-98.

Філіпчук Н. О. Соціокультурна місія сучасних музеїв // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 98-101.

Шкода Ю. І. Досвід застосування інтерактивних методів музейної педагогіки в роботі Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна Могила» //Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Сьомої науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : ТОВ «Капіталдрук», 2019. –С. 101-104