Повнотекстові публікації фахівців у галузі музейної педагогіки

Шановні відвідувачі!

Вашій увазі пропонуються повнотекстові публікації фахівців у галузі музейної педагогіки (із завантажуваними додатками у pdf-форматі):

Повнотекстові публікації фахівців у галузі музейної педагогіки:

 • Бондаренко Л. І., Капустіна Н. І. Листи з 43-ого // Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. – 148 с. – [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0508.html].
 • Василенко А. Ю. Музейна педагогіка та інтерактивні технології в контексті функціонування історико-культурного комплексу «Запорізька Січ»: до постановки проблеми // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан,проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Випуск 11. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2009. – С. 509-515. – [Електронний ресурс – Режим доступу:  http://museum.dp.ua/article0179-2.html].
 • Гайда Л. А. Другий Всеукраїнський музейний фестиваль та актуальні аспекти розвитку музейної педагогіки // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Випуск 11. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2009. – С. 528-533. [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0177.html].
 • Гнєдашев В. М. Можливості шкільного мінералогічного музею у розвитку творчої самодіяльності учнів (з досвіду роботи) // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан,проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Випуск 11. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2009. – С.559-565. – [Електронний ресурс – Режим доступу:  http://museum.dp.ua/article0181.html].
 • Івлева С. В. Музейна студія «Жива глина» – [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0179-3.html].
 • Капустина Н. И., Гайда Л. А. Психолого-социологические исследования эффективности музейных программ и занятий для школьников // Музей і майбутнє: Доповіді та повідомлення наукової конференції до Міжнародного дня музеїв, травень 1997 р. – Дніпропетровськ, 1998. – 106 с. – [Електронний ресурс – Режим доступу:  http://museum.dp.ua/article0524.html].
 • Капустіна Н. І. Бабусиня скриня (заняття для початкової школи) // Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. – 148 с. [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0173.html].
 • Капустіна Н. І., Бондаренко Л. І. Добридень, музей! (театралізоване заняття в музеї для дітей 6-7 років) // Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. – 148 с. – [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0174.html].
 • Караманов О. В., Ласкій І. В. «Педагогічний марафон» як форма  ефективної організації взаємодії з учнями у музейному просторі // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Випуск 11. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2009. – С. 553-559. – [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0171-2.html].
 • Карасенко В. Ю. Як повернути дитину в музей, або як повернути музей дитині // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан,проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Випуск 11. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2009. – С. 498-502. [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0183-2.html].
 • Лучко Л. Л. Музейно-педагогічні програми з естетичного виховання дитячої аудиторії // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан,проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Випуск 11. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2009. – С. 515-523. [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0180-2.html].
 • Пачковська О. Л., Мірущенко О. П., Лисенко Т. М. Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації інституту післядипломної освіти м. Запоріжжя «Музейна педагогіка» // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан,проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Випуск 11. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2009. – С. 523-528. [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0506.html].
 • Сидоренко Т. М. Эстетическое воспитание детей средствами музея // Скарбниця рідного краю. – Дніпропетровськ: «Дніпро», 1993. – 132 с. – [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0183.html].
 • Соколова Л. С. Доцільність використання матеріалів краєзнавчого музею у викладанні історії України // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворннцького). – Вип. 11. – Д.: АРТПРЕС. 2009. 608 с. – [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0176.html].
 • Гончарук Т. Що таке музейна педагогіка. Досвід Німеччини – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gurt.org.ua/blogs/Тетяна%20Гончарук/1300/
 • Дудар О. Музейна педагогіка в освітніх технологіях (електронна презентація) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.slideshare.net/ippo-kubg/ss-29689996
 • Кому потрібна музейна педагогіка у Львові? – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/school/school_today/2954/
 • Кравчук Л. В. Музейна педагогіка як нова галузь педагогічної науки. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.google.com.ua/#q=Кравчук+Л.+В.+Музейна+педагогіка+
 • Меленець Л. І. Музейна педагогіка як один із напрямів музейної справи. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.google.com.ua/#q=Меленець+Л.+І.+музейна+педагогіка
 • Музейна педагогіка – синтез досвіду: Методичні матеріали // Автори-упорядники: Горовий А. В., Топилко О. В., Лучук Т. Є, Завадська О. А. – К.: НВЦ «Пріоритети», 2012. – 84с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.kplavra.kiev.ua/
 • Олексенко Т. Д. Музейна педагогіка як складова компетентності вчителя сучасної школи. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://conference.mdpu.org.ua/viewtopic.php?f=41&t=1447
 • Рудейчук М. М. Основи екскурсійної роботи: Методичний посібник – Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді. – Ужгород, 2007. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://centour.karpat.org/ua/metodychna-robota/biblioteka-metodychnykh-rozrobok
 •  Рябчикова  Фаїна (м.Луцьк). Музейний предмет: правова дефініція та новітні тенденції розвитку музейної справи // «Краєзнавство», №3/4. 2017 – С. 229-239: http://nsku.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/Краєзнавство-2017-3-4.pdf
 • Шкільний краєзнавчий музей. Ч.1. (Географіка. Географічний портал – Краєзнавство і туризм) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://geografica.net.ua
 • Маньковська Р.«…Де минуле не розходиться з майбутнім». До розмови про музейну педагогіку. (Рец. на кн.: Капустіна Н.І., Івлева С.В. Ми мандруємо музеєм : Путівник по національному історичному музею ім. Д. І. Яворницького для батьків та дітей. – Дніпропетровськ, 2011. – 117 с.) // Краєзнавство: науковий журнал. – 2012. – Ч. 1 (78). – С.119-123. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/kraj/kraj_2012_1/15.pdf
 • Маньковська Р. (м.Київ). Деформаційні процеси в музейництві: західноукраїнські області в радянський період // «Краєзнавство», №3/4. 2017 – С. 239-257: http://nsku.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/Краєзнавство-2017-3-4.pdf
 • Товкач О. А., Товкач О. В. Освітні функції музейної педагогіки у навчально-виховному процесі школи. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Товкач_О.А.,_Товкач_О.В._Освітні_функції_музейної_педагогіки_у_навчально_–_виховному_процесі_школи
 • Юрченко А. В. Археологія в музейній педагогіці. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2012/article.html?n=22
 • Топилко О. В., Горовий А. В., Трошина М. А. Підсумки пошуків і дерзань: набутки музейної педагогіки як результати досвіду роботи науково-дослідного відділу вивчення і розвитку музейної справи Національного Києво-Печерського заповідника. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://culturalstudies.in.ua/knigi_10_81.php
 • Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. – Київ, 2012. – С. 130-131 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museumkiev.org/kanev.pdf
 • Луговой О. А. Роль зоомузея Ужгородского національного университета в формировании экологического сознания // Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. – Київ, 2012. – С. 131-133 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museumkiev.org/kanev.pdf
 • Мацуй В. М., Нурмамедов Л. Р. Самоцветы в музейных эспозициях и их роль в формировании экологического сознания личности // Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. – Київ, 2012. – С. 133-135 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museumkiev.org/kanev.pdf
 • Нестеренко Л. І. Екологічне виховання музейними засобами в Донецькому обласному краєзнавчому музеї // Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. – Київ, 2012. – С. 135-137 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museumkiev.org/kanev.pdf
 • Чернобай Ю. М. Перспективи природничої музеології у мережевому просторі регіонального довкілля // Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. – Київ, 2012. – С. 18-22 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museumkiev.org/kanev.pdf
 • Чорний М. Г. Музеї природи чи візит-центри природно-заповідних територій? // Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. – Київ, 2012. – С. 49-51 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museumkiev.org/kanev.pdf
 • Щербакова О. Ф. Значення ботанічних експозицій у формуванні екоцентричної свідомості громадян // Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. – Київ, 2012. – С. 137 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museumkiev.org/kanev.pdf
 • Сосновська  Т. Музей та Школа. Школа й Музей. Партнери, друзі, однодумці – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://tychyna.com/музей-та-школа-школа-й-музей-партнери/
 • Юрченко А.  В. Археологія в музейній педагогіці – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2012/article.html?n=22
 • Кучурин В. В. Виртуальная музейная педагогика: современные возможности и перспективы – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sch641.narod.ru/Doki/OER/Virmusped.pdf
 • Макеева И. А. Музейная педагогика как средство формирования гражданственности детей-сирот // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. II. – Челябинск: Два комсомольца, 2011. – С. 12-15. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/19/1060/
 • Шабанова Н. В. Музейна педагогіка. Визначення поняття, історія, форми роботи, перспективи розвитку // Санкт-Петербурзький державний університет культури та мистецтв – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://referaty.net.ua/referaty/referat_40428.html
 • Співак Ю. Використання елементів музейної педагогіки на уроках у початковій школі –– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ipp.npu.edu.ua/index.php/2013-02-20-07-29-17/497-yuliia-spivak
 • Беззуб Ю В. Форми і методи музейної педагогіки на уроках історії: презентація виступу – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ippo.org.ua/images/documents/30102012/pr_bezzub.pdf
 • Дудар О. В. Музейна педагогіка та інноваційні технології у викладанні правознавства, навчальних курсів «Мій Київ», «Людина і світ»: презентація виступу – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ippo.org.ua/images/documents/30102012/pr_dudar.pdf
 • Черненко О. А. Елементи музейної педагогіки на уроках української мови (розвиток зв’язного мовлення): презентація виступу – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ippo.org.ua/images/documents/30102012/pr_chernenko.pdf
 • Діденко Н. М. Використання елементів музейної педагогіки в позакласній роботі – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ippo.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2566&Itemid=10
 • Коваленко Л. Т. Методика роботи з екскурсійною картою – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ippo.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2566&Itemid=10
 • Левітас Ф. Л., Дудар О.  В. Елементи музейної педагогіки у системі патріотичного виховання – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=81443
 • Вітрик І. С., Кордик Д. Ю., Коцар Л. О. Екскурсійна робота і основи музейної педагогіки – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2012/article.html?n=21
 • Музейна педагогіка як чинник інтеркультурного виховання – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://berizka.zp.ua/articles/18/muzeyna_pedagogika.html
 • Галкина Т. В. Музейная педагогика ХХІ века: социальные и образовательные проекти как новая форма работы с детской и молодежной аудиторией – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-xxi-veka-sotsialnye-i-obrazovatelnye-proekty-kak-novaya-forma-raboty-s-detskoy-i-molodezhnoy-auditoriey
 • Елькина Т. А. Личностное развитие детей средствами музейной педагогики – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/2515-2012-05-06-12-05-00
 • Педагогічний креатив: проектні технології в освітньому процесі ДНЗ (за результатами Другого обласного конкурсу освітніх проектів) / за науковою редакцією К. Л. Крутій, О. М. Каплуновської. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 100с. – Освітній проект: «Світ музею для дошкільнят» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrdeti.com/pedkriativ/kr8.html
 • Мун Л. Н. Музейная педагогика в современном образовательном пространстве // Психология, социология и педагогика. – Сентябрь 2012. — № 9 – [Електронний ресурс] – Режим доступу http://psychology.snauka.ru/2012/09/1064
 • Силко Р. М. Особливості естетичного виховання студентів засобами музейної педагогіки – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/19/statti/silko.htm
 • Гончарук Т. Що таке музейна педагогіка. Досвід Німеччини – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gurt.org.ua/blogs/Тетяна%20Гончарук/1300/
 • Різник Ю. М. Вивчення краєзнавства засобами музейної педагогіки – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://teacher.ed-sp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=152:2014-03-09-12-45-06&catid=3:2011-09-21-21-59-06&Itemid=5
 • Калашник Г. Методика викладання уроків музейної педагогіки з християнської етики – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.literacy.com.ua/hrystyjanska-etyka/305-metodychni-materialy/1193-metodyka-vykladannia-urokiv-muzeinoi-pedahohiky-z-khrystyianskoi-etyky.html
 • Музейна педагогіка: використання у навчально-виховному процесі навчальних закладів Луганщини – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/regionalnews/17637-muzeyna-pedagogika-vikoristannya-u-navchalno-vihovnomu-protsesi-nz-luganschini
 • Чиркова І. К. Музейна педагогіка в аспекті регіонального культурологічної освіти студентів – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://refs.co.ua/64598-Muzeiynaya_pedagogika_v_kul_turologicheskogo_obrazovaniya.html
 • Морозюк В. Уроки Якова Новицького // Краєзнавство: науковий журнал. – 1994. – Ч. 1–2. – С. 89-92. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/kraj/kraj_1994_1/25.pdf
 • Муравська С. Музейні заклади у системі вищої освіти Західної України на тлі світових тенденцій. –  Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Львів, 2018. – 244с.
 • Корж М. Основні напрями роботи клубу «Краєзнавець» // Краєзнавство: науковий журнал. – 1999. – Ч. 1–4. – С. 111-114. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/kraj/kraj_1999_1/32.pdf
 • Маньковська Р. З історії музейної справи України: принципи експозиційного показу музейних збірок в 20-ті pp. XX ст. // Краєзнавство: науковий журнал. – 1999. – Ч. 1–4. – С. 128-134. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/kraj/kraj_1999_1/37.pdf
 • Криштапюк Л. Внесок Зіновія Марковича Євницького в музейну педагогіку – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://volyn-museum.at.ua/publ/vnesok_zinovija_markovicha_evnickogo_v_muzejnu_pedagogiku/25-1-0-159
 • Петренко І.Шкільний музей українсько-болгарської дружби в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області: історія створення і функціонування – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/kraj/kraj_2013_3/14.pdf
 • Новые информационные и коммуникационные технологии в развитии музеев: Аналитическая записка / Автор-составитель: Наталья Владимировна Толстая (АДИТ, Российская Федерация) — Москва, 2014 г. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: посилання
 • Мельниченко В. М. Участь працівників освіти Черкащини у розвитку громадського музейництва – [Електронний ресурс – Режим доступу: http://nsku.ck.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=25
 • Рокицька О. Д. Методичні рекомендації «На допомогу організаторам музеїв історії навчальних закладів Київщини» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://музей.xn--80aamewp7k6b.com.ua/про-музей/методичні-рекомендації/
 • Формування національної свідомості засобами музейної педагогіки (матеріали творчої групи) / Упор. Ніколаєнко Т.Д. – Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №24 «Вогник» ім. В.О.Сухомлинського комбінованого типу Кіровоградської міської ради – м.Кіровоград, 2014 – 80с.
 • Шкільний музей як центр національно-патріотичного виховання учнівської молоді– [Електронний ресурс] – Режим доступу: https:/repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/930
 • Музейна евристика: теоретичні основи та практична реалізація. https://www.academia.edu/31782804/музейна евристика
 • Вайнберг Т. Б., Хавіна С. Я. Музейна педагогіка – перспективний напрям у сучасній системі національної освіти – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://metodportal.net/system/files/mp/2015/05/52462/muzeyna_pedagogika_—_perspektyvnyy_napryam_u_suchasniy_systemi_nacionalnoji_osvity.pdf
 • Зайченко О. К. Розвиток клієнтоорієнтованої послуги. Методичний посібник. – К.:Логос, 2018 – 55с.
 • Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Шостої науково-практичної конференції (26–27 вересня 2018 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : Талком, 2018. – 124 с., іл. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Топилко О.В.0, Бєлоусова Т.К. Що насправді ми даємо дітям? (З досвіду діяльності відділу музейно-освітньої роботи) – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Голубєва Г.Ю. Лешан Ю.В Інтерактивні освітні проекти в Національному музеї медицини України. – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Гончаренко  О.Г. Простір креативності: програма відділу музейно-освітньої роботи Києво-Печерського заповідника для фестивалю “Арсенал ідей – 2018”– http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Караманов О. В. Музейна педагогіка у системі історичної пам’яті та актуалізації минулого – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Міхно О. П., Матвійчук О. Є. Підсумки реалізації музейного соціального проекту “Педагогіка дитинства: нове життя “старих” методик навчання і виховання” – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Андрієвська М.О. Розробка книги-розфарбовки «Старовинна Лавра» – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Бабкова А.М. Оновлення музейної справи у закладах освіти Подільського району м. Києва – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Василишин М.С. Актуальні методи і форми педагогічної взаємодії з учнівською молоддю у новостворених музеях історичного профілю Польщі – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Віговська Ю. С. Проектування експозиції Державного музею іграшки в руслі реформи загальної середньої освіти – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Вітрик І.С. Трансформації сучасної музейної екскурсії – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Дещиця Н.В.Коваленко Л.Г.Музей і школа (училище) – працюємо разом – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Задорожнюк О.В. Роль Національного музею-садиби М. І. Пирогова у вихованні та становленні майбутніх лікарів – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Кляшторна Н.О. Популяризація традиційної культури українських етнографічних груп у роботі з учнівською молоддю: досвід музеїв Підкарпатського воєводства Республіки Польща– http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Кондратенко М.Д. Сучасні форми роботи музею як спосіб збереження та пропагування обрядів, звичаїв і традиційного фольклору Полтавщини – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Кушнір Л.В.– Інноваційні форми роботи з молоддю в контексті музейної педагогіки (на прикладі музеїв Республіки Польща) http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Музиченко Я.С. Як говорити про Голодомор з дітьми у музеї – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Мусієнко І.Б.Брейн-ринг як одна з нетрадиційних форм організації роботи з відвідувачами – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Онищук А.А. Мистецтво для дошкільнят у художньому музеї. Про досвід проведення занять для групи дошкільнят (5-7 років) садочка-школи Монтесорі в Національному музеї мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Павленко Ю.Г.,Палійчук О.В. Міні-музей у освітньому середовищі початкової школи. Музейні уроки в школі (з досвіду) – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Пісцова М.П. Розробка та впровадження проекту “Етноінтерактив” у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Позинич І.С., Середюк Г.В. Досвід інтегрованого музейного навчання дітей шкільного віку – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Потимко О.З. Музей, доступний для відвідувачів з вадами зору – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Прокіп А.В., Бреннер Л.Д. Організація роботи з відвідувачами на міні-виставках – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Стрільчук В.М. Кіноконкурс “Наш замок” як спосіб залучення молоді до вивчення та збереження історичної спадщини краю (з досвіду роботи Бродівськогоісторико-краєзнавчого музею) – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Тетеря С.А., Костюк Н.В Співпраця Музею кобзарства Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” із освітніми закладами – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Тимошенко Н.М. Урок у Музеї “Київська фортеця”: “Гайдамаки – в’язні Київської фортеці” як форма співпраці між музеєм та школою – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Трощинська О.І. ,Діденко Я.Л. Музейні ігри як складова науково-освітньої діяльності Національного історико-культурного заповідника “Чигирин” – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Удовиченко І.В. Виставка як форма музейної педагогіки – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Філіпчук Н.О. Меценатська діяльність Ханенків у контексті становлення музейної педагогіки в Україні – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Халіль І. С. Сприймання культурологічної інформації школярами – (на прикладі заходів відділу музейно-освітньої роботи) – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Чешко Т.М. Музей і школа: аспекти співпраці (з досвіду роботи) – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Шапошнікова А.В. Музейні заняття в художньо-меморіальному музеї І.Ю.Рєпіна: від дитячих занять до творчого діалогу з дорослими – http://www.kplavra.kiev.ua/sites/default/files/zmist-ped_0.pdf
 • Маньковська Р., Жиленкова І. Деформаційні процеси в музейництві: західноукраїнські області в 1939–1950-х рр.// Краєзнавство – 2(103)’2018, С. 60-76.: http://nsku.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Краєзнавство-2018-2.pdf
 • «Використання міні-музеїв як елементів розвивального середовища для розширення кругозору дошкільнят»
 • Розвиток пізнавальних здібностей дошкільників засобами музейної педагогіки
 • Музейна педагогіка – дієвий методичний інструмент в реалізації ідей Нової української школи
 • Музейна педагогіка як шлях задоволення освітніх потреб сучасної молоді