Повнотекстові публікації фахівців у галузі музейної педагогіки

Шановні відвідувачі!

Вашій увазі пропонуються повнотекстові публікації фахівців у галузі музейної педагогіки (із завантажуваними додатками у pdf-форматі):

Повнотекстові публікації фахівців у галузі музейної педагогіки:

 • Бондаренко Л. І., Капустіна Н. І. Листи з 43-ого // Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. – 148 с. – [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0508.html].
 • Василенко А. Ю. Музейна педагогіка та інтерактивні технології в контексті функціонування історико-культурного комплексу «Запорізька Січ»: до постановки проблеми // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан,проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Випуск 11. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2009. – С. 509-515. – [Електронний ресурс – Режим доступу:  http://museum.dp.ua/article0179-2.html].
 • Гайда Л. А. Другий Всеукраїнський музейний фестиваль та актуальні аспекти розвитку музейної педагогіки // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Випуск 11. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2009. – С. 528-533. [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0177.html].
 • Гнєдашев В. М. Можливості шкільного мінералогічного музею у розвитку творчої самодіяльності учнів (з досвіду роботи) // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан,проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Випуск 11. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2009. – С.559-565. – [Електронний ресурс – Режим доступу:  http://museum.dp.ua/article0181.html].
 • Івлева С. В. Музейна студія «Жива глина» – [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0179-3.html].
 • Капустина Н. И., Гайда Л. А. Психолого-социологические исследования эффективности музейных программ и занятий для школьников // Музей і майбутнє: Доповіді та повідомлення наукової конференції до Міжнародного дня музеїв, травень 1997 р. – Дніпропетровськ, 1998. – 106 с. – [Електронний ресурс – Режим доступу:  http://museum.dp.ua/article0524.html].
 • Капустіна Н. І. Бабусиня скриня (заняття для початкової школи) // Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. – 148 с. [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0173.html].
 • Капустіна Н. І., Бондаренко Л. І. Добридень, музей! (театралізоване заняття в музеї для дітей 6-7 років) // Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. – 148 с. – [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0174.html].
 • Караманов О. В., Ласкій І. В. «Педагогічний марафон» як форма  ефективної організації взаємодії з учнями у музейному просторі // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Випуск 11. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2009. – С. 553-559. – [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0171-2.html].
 • Карасенко В. Ю. Як повернути дитину в музей, або як повернути музей дитині // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан,проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Випуск 11. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2009. – С. 498-502. [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0183-2.html].
 • Лучко Л. Л. Музейно-педагогічні програми з естетичного виховання дитячої аудиторії // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан,проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Випуск 11. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2009. – С. 515-523. [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0180-2.html].
 • Пачковська О. Л., Мірущенко О. П., Лисенко Т. М. Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації інституту післядипломної освіти м. Запоріжжя «Музейна педагогіка» // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан,проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Випуск 11. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2009. – С. 523-528. [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0506.html].
 • Сидоренко Т. М. Эстетическое воспитание детей средствами музея // Скарбниця рідного краю. – Дніпропетровськ: «Дніпро», 1993. – 132 с. – [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0183.html].
 • Соколова Л. С. Доцільність використання матеріалів краєзнавчого музею у викладанні історії України // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворннцького). – Вип. 11. – Д.: АРТПРЕС. 2009. 608 с. – [Електронний ресурс – Режим доступу: http://museum.dp.ua/article0176.html].
 • Гончарук Т. Що таке музейна педагогіка. Досвід Німеччини – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gurt.org.ua/blogs/Тетяна%20Гончарук/1300/
 • Дудар О. Музейна педагогіка в освітніх технологіях (електронна презентація) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.slideshare.net/ippo-kubg/ss-29689996
 • Кому потрібна музейна педагогіка у Львові? – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/school/school_today/2954/
 • Кравчук Л. В. Музейна педагогіка як нова галузь педагогічної науки. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.google.com.ua/#q=Кравчук+Л.+В.+Музейна+педагогіка+
 • Меленець Л. І. Музейна педагогіка як один із напрямів музейної справи. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.google.com.ua/#q=Меленець+Л.+І.+музейна+педагогіка
 • Музейна педагогіка – синтез досвіду: Методичні матеріали // Автори-упорядники: Горовий А. В., Топилко О. В., Лучук Т. Є, Завадська О. А. – К.: НВЦ «Пріоритети», 2012. – 84с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.kplavra.kiev.ua/
 • Олексенко Т. Д. Музейна педагогіка як складова компетентності вчителя сучасної школи. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://conference.mdpu.org.ua/viewtopic.php?f=41&t=1447
 • Рудейчук М. М. Основи екскурсійної роботи: Методичний посібник – Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді. – Ужгород, 2007. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://centour.karpat.org/ua/metodychna-robota/biblioteka-metodychnykh-rozrobok
 • Шкільний краєзнавчий музей. Ч.1. (Географіка. Географічний портал – Краєзнавство і туризм) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://geografica.net.ua
 • Маньковська Р.«…Де минуле не розходиться з майбутнім». До розмови про музейну педагогіку. (Рец. на кн.: Капустіна Н.І., Івлева С.В. Ми мандруємо музеєм : Путівник по національному історичному музею ім. Д. І. Яворницького для батьків та дітей. – Дніпропетровськ, 2011. – 117 с.) // Краєзнавство: науковий журнал. – 2012. – Ч. 1 (78). – С.119-123. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/kraj/kraj_2012_1/15.pdf
 • Товкач О. А., Товкач О. В. Освітні функції музейної педагогіки у навчально-виховному процесі школи. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Товкач_О.А.,_Товкач_О.В._Освітні_функції_музейної_педагогіки_у_навчально_–_виховному_процесі_школи
 • Юрченко А. В. Археологія в музейній педагогіці. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2012/article.html?n=22
 • Топилко О. В., Горовий А. В., Трошина М. А. Підсумки пошуків і дерзань: набутки музейної педагогіки як результати досвіду роботи науково-дослідного відділу вивчення і розвитку музейної справи Національного Києво-Печерського заповідника. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://culturalstudies.in.ua/knigi_10_81.php
 • Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. – Київ, 2012. – С. 130-131 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museumkiev.org/kanev.pdf
 • Луговой О. А. Роль зоомузея Ужгородского національного университета в формировании экологического сознания // Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. – Київ, 2012. – С. 131-133 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museumkiev.org/kanev.pdf
 • Мацуй В. М., Нурмамедов Л. Р. Самоцветы в музейных эспозициях и их роль в формировании экологического сознания личности // Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. – Київ, 2012. – С. 133-135 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museumkiev.org/kanev.pdf
 • Нестеренко Л. І. Екологічне виховання музейними засобами в Донецькому обласному краєзнавчому музеї // Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. – Київ, 2012. – С. 135-137 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museumkiev.org/kanev.pdf
 • Чернобай Ю. М. Перспективи природничої музеології у мережевому просторі регіонального довкілля // Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. – Київ, 2012. – С. 18-22 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museumkiev.org/kanev.pdf
 • Чорний М. Г. Музеї природи чи візит-центри природно-заповідних територій? // Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. – Київ, 2012. – С. 49-51 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museumkiev.org/kanev.pdf
 • Щербакова О. Ф. Значення ботанічних експозицій у формуванні екоцентричної свідомості громадян // Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 вересня 2012 р., Київ-Канів. – Київ, 2012. – С. 137 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museumkiev.org/kanev.pdf
 • Сосновська  Т. Музей та Школа. Школа й Музей. Партнери, друзі, однодумці – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://tychyna.com/музей-та-школа-школа-й-музей-партнери/
 • Юрченко А.  В. Археологія в музейній педагогіці – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2012/article.html?n=22
 • Кучурин В. В. Виртуальная музейная педагогика: современные возможности и перспективы – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sch641.narod.ru/Doki/OER/Virmusped.pdf
 • Макеева И. А. Музейная педагогика как средство формирования гражданственности детей-сирот // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. II. – Челябинск: Два комсомольца, 2011. – С. 12-15. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/19/1060/
 • Шабанова Н. В. Музейна педагогіка. Визначення поняття, історія, форми роботи, перспективи розвитку // Санкт-Петербурзький державний університет культури та мистецтв – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://referaty.net.ua/referaty/referat_40428.html
 • Співак Ю. Використання елементів музейної педагогіки на уроках у початковій школі –– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ipp.npu.edu.ua/index.php/2013-02-20-07-29-17/497-yuliia-spivak
 • Беззуб Ю В. Форми і методи музейної педагогіки на уроках історії: презентація виступу – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ippo.org.ua/images/documents/30102012/pr_bezzub.pdf
 • Дудар О. В. Музейна педагогіка та інноваційні технології у викладанні правознавства, навчальних курсів «Мій Київ», «Людина і світ»: презентація виступу – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ippo.org.ua/images/documents/30102012/pr_dudar.pdf
 • Черненко О. А. Елементи музейної педагогіки на уроках української мови (розвиток зв’язного мовлення): презентація виступу – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ippo.org.ua/images/documents/30102012/pr_chernenko.pdf
 • Діденко Н. М. Використання елементів музейної педагогіки в позакласній роботі – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ippo.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2566&Itemid=10
 • Коваленко Л. Т. Методика роботи з екскурсійною картою – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ippo.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2566&Itemid=10
 • Левітас Ф. Л., Дудар О.  В. Елементи музейної педагогіки у системі патріотичного виховання – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=81443
 • Вітрик І. С., Кордик Д. Ю., Коцар Л. О. Екскурсійна робота і основи музейної педагогіки – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2012/article.html?n=21
 • Музейна педагогіка як чинник інтеркультурного виховання – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://berizka.zp.ua/articles/18/muzeyna_pedagogika.html
 • Галкина Т. В. Музейная педагогика ХХІ века: социальные и образовательные проекти как новая форма работы с детской и молодежной аудиторией – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-xxi-veka-sotsialnye-i-obrazovatelnye-proekty-kak-novaya-forma-raboty-s-detskoy-i-molodezhnoy-auditoriey
 • Елькина Т. А. Личностное развитие детей средствами музейной педагогики – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/2515-2012-05-06-12-05-00
 • Педагогічний креатив: проектні технології в освітньому процесі ДНЗ (за результатами Другого обласного конкурсу освітніх проектів) / за науковою редакцією К. Л. Крутій, О. М. Каплуновської. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 100с. – Освітній проект: «Світ музею для дошкільнят» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrdeti.com/pedkriativ/kr8.html
 • Мун Л. Н. Музейная педагогика в современном образовательном пространстве // Психология, социология и педагогика. – Сентябрь 2012. — № 9 – [Електронний ресурс] – Режим доступу http://psychology.snauka.ru/2012/09/1064
 • Силко Р. М. Особливості естетичного виховання студентів засобами музейної педагогіки – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/19/statti/silko.htm
 • Гончарук Т. Що таке музейна педагогіка. Досвід Німеччини – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gurt.org.ua/blogs/Тетяна%20Гончарук/1300/
 • Різник Ю. М. Вивчення краєзнавства засобами музейної педагогіки – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://teacher.ed-sp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=152:2014-03-09-12-45-06&catid=3:2011-09-21-21-59-06&Itemid=5
 • Калашник Г. Методика викладання уроків музейної педагогіки з християнської етики – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.literacy.com.ua/hrystyjanska-etyka/305-metodychni-materialy/1193-metodyka-vykladannia-urokiv-muzeinoi-pedahohiky-z-khrystyianskoi-etyky.html
 • Музейна педагогіка: використання у навчально-виховному процесі навчальних закладів Луганщини – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/regionalnews/17637-muzeyna-pedagogika-vikoristannya-u-navchalno-vihovnomu-protsesi-nz-luganschini
 • Чиркова І. К. Музейна педагогіка в аспекті регіонального культурологічної освіти студентів – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://refs.co.ua/64598-Muzeiynaya_pedagogika_v_kul_turologicheskogo_obrazovaniya.html
 • Морозюк В. Уроки Якова Новицького // Краєзнавство: науковий журнал. – 1994. – Ч. 1–2. – С. 89-92. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/kraj/kraj_1994_1/25.pdf
 • Корж М. Основні напрями роботи клубу «Краєзнавець» // Краєзнавство: науковий журнал. – 1999. – Ч. 1–4. – С. 111-114. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/kraj/kraj_1999_1/32.pdf
 • Маньковська Р. З історії музейної справи України: принципи експозиційного показу музейних збірок в 20-ті pp. XX ст. // Краєзнавство: науковий журнал. – 1999. – Ч. 1–4. – С. 128-134. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/kraj/kraj_1999_1/37.pdf
 • Криштапюк Л. Внесок Зіновія Марковича Євницького в музейну педагогіку – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://volyn-museum.at.ua/publ/vnesok_zinovija_markovicha_evnickogo_v_muzejnu_pedagogiku/25-1-0-159
 • Петренко І.Шкільний музей українсько-болгарської дружби в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області: історія створення і функціонування – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/kraj/kraj_2013_3/14.pdf
 • Новые информационные и коммуникационные технологии в развитии музеев: Аналитическая записка / Автор-составитель: Наталья Владимировна Толстая (АДИТ, Российская Федерация) - Москва, 2014 г. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: посилання
 • Мельниченко В. М. Участь працівників освіти Черкащини у розвитку громадського музейництва – [Електронний ресурс – Режим доступу: http://nsku.ck.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=25
 • Рокицька О. Д. Методичні рекомендації «На допомогу організаторам музеїв історії навчальних закладів Київщини» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://музей.xn—80aamewp7k6b.com.ua/про-музей/методичні-рекомендації/
 • Формування національної свідомості засобами музейної педагогіки (матеріали творчої групи) / Упор. Ніколаєнко Т.Д. – Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №24 «Вогник» ім. В.О.Сухомлинського комбінованого типу Кіровоградської міської ради – м.Кіровоград, 2014 – 80с.
 • Шкільний музей як центр національно-патріотичного виховання учнівської молоді– [Електронний ресурс] – Режим доступу: https:/repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/930
 • Музейна евристика: теоретичні основи та практична реалізація. https://www.academia.edu/31782804/музейна евристика
 • Вайнберг Т. Б., Хавіна С. Я. Музейна педагогіка – перспективний напрям у сучасній системі національної освіти – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://metodportal.net/system/files/mp/2015/05/52462/muzeyna_pedagogika_—_perspektyvnyy_napryam_u_suchasniy_systemi_nacionalnoji_osvity.pdf