ІV Всеукраїнська наукова конференція «Середня Наддніпрянщина: матеріальна та духовна культура» (до 100-річчя від дня народження М. І. Сікорського)

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Всеукраїнської наукової конференції «Середня Наддніпрянщина: матеріальна та духовна культура» (до 100-річчя від дня народження М. І. Сікорського). Конференція відбудеться 15 вересня 2023 р. в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» в онлайн-режимі на базі інтернет-платформи Google Meet. Для обговорення пропонуємо такі напрямки: Михайло Сікорський і українське музеєзнавство; народні традиційні ремесла та промисли; звичаєво-обрядова культура; народна творчість: традиції та сучасність; етнографічне музеєзнавство; музеї України в умовах сучасної російсько-української війни. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.niez.com.ua/news/2704-zaproshuiemo-vziaty-uchast-u-roboti-iv-vseukrainskoi-naukovoi-konferentsii-serednia-naddniprianshchyna-materialna-ta-dukhovna-kultura.html