Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-культурна спадщина – для майбутнього»

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Історико-культурна спадщина – для майбутнього», що проходитиме 14 квітня 2022 року у Київському національному університеті культури і мистецтв. Напрямки роботи конференції:  актуальні питання музейної сфери, становлення музейної справи, видатні діячі музейної сфери, євроінтеграційні процеси в музейній справі, музейна педагогіка, музейний маркетинг, екскурсійна та виставкова діяльність музеїв, інноваційні технології в музеях, музейна професія, музейне джерелознавство. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/916726128391197/user/100014540349006/