Науково-практична конференція «КИЇВ І КИЯНИ»

Запрошуємо Вас до участі у щорічній науково-практичній конференції «КИЇВ І КИЯНИ», яка відбудеться 17-18 листопада 2022 року у Музеї історії міста Києва. Щорічна конференція має на меті підбити підсумки досліджень Києва за останні роки, а також задати теоретичні та методологічні рамки для подальших міських студій. Напрями роботи конференції: міська археологія; біографічні студії (людина в історії міста, місто в біографії людини); історія міського простору Києва; історія міської архітектури, міські пам’ятки − проблеми виявлення, захисту, збереження, реставрації, ревіталізації та репрезентації; міський побут; візуальні образи міста; музейні студії – проблеми міського музею; соціальні трансформації київського суспільства; Київ в історії та історія в Києві: війни, революції, держави; Київ в історії ідей: символ і образ. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/916726128391197/user/100001570787121/