Наукова конференція «Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві»

На відзначення Дня української писемності та мови 23 листопада 2021 року, в Музеї книги і друкарства України відбудеться дванадцята наукова конференція «Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві». Орієнтовна тематика наукових доповідей і повідомлень: історія і мистецтво рукописної книги; українські друкарні та стародруки XVI–XVIII ст.; друкарство і українське відродження XIX ст.; друкарство в Україні та у центрах української еміграції XX–ХХІ ст.; українська мова в пам’ятках писемності; мистецтво книжкової графіки; книга і книжкова графіка в колекціях та експозиціях. Доповідачі зможуть демонструвати супровідний матеріал на екран через відеопрезентер – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/Books.and.Printing.Museum/