Історичний практикум у Волинському краєзнавчому музеї

8 червня 2021 року, на базі Волинського краєзнавчого музею відбулись практичні заняття з історії України для студентів Луцького педагогічного коледжу та Волинського медичного інституту. Разом із своїм викладачем Кравцем Анатолієм Івановичем майбутні педагоги вчились працювати з історичними документами періоду Другої світової війни, зокрема листівками ОУН 1940-х рр. Тема заняття для медиків була присвячена становленню незалежності та війні на Сході України. Студенти ознайомились із музейною колекцією у поєднанні із спогадами свого викладача, учасника бойових дій Кривцуна Віктора Віталійовича – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://volyn-museum.com.ua/news/istorichnij_praktikum_u_volinskomu_kraeznavchomu_muzeji/2021-06-09-5954