Міжнародна наукова конференція “Могилянські читання» у Києво-Печерському Заповіднику

НКПІКЗ запрошує взяти участь у ХХV Міжнародній науковій конференції “Могилянські читання: Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи”, що відбудеться 3-4 грудня 2020 р.
Форма участі – очна. Заявки та матеріали просимо надсилати до 15 вересня 2020 р. за електронною адресою: mogyljan_chytan@ukr.net

Слід надати матеріали, що раніше не публікувалися, українською або англійською мовами. Основні критерії – відповідність тематиці конференції, наукова новизна, оригінальність думок та актуальність. Збірник матеріалів конференції заплановано опублікувати до початку її роботи. Надіслані після вище зазначеного терміну статті розглядатися не будуть!

Автори надають:

1. В окремому файлі заявку з інформацією про себе: прізвище, ім’я, науковий ступінь, учене звання (за наявності), місце роботи й посада, контакти для зворотного зв’язку, назву статті і зазначає напрям роботи конференції, до якого дотична його доповідь (для формування секцій).

2. Окремим файлом текст статті обсягом до 20 тис. знаків включно з пробілами, набраний у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Формат файлу – doc, rtf. Абзацні відступи відформатувати без використання табулятора. У разі наявності додаткових шрифтів, надати їх окремими файлами.

3. Ілюстративний матеріал (за наявності). Таблиці з заголовками розмістити у тексті або надати окремими файлами. Пронумеровані ілюстрації (не більше 4 одиниць) надати окремими файлами формату tiff або jpeg (300 dpi). На кожну ілюстрацію обов’язково розмістити посилання в тексті. Під списком використаних джерел і літератури (див. пункт 4) надати пронумерований (без застосування автоматичної нумерації) перелік підписів до ілюстрацій.

4. Список використаних джерел і літератури (обов’язково), складений у порядку появи посилань у тексті, наданий наприкінці статті. Не використовувати автоматичну нумерацію!

Посилання на джерела і літературу подати у тексті у квадратних дужках з їхньою наскрізною нумерацією (напр.: [4, 25], де 4 – порядковий номер у списку, 25 – номер сторінки. Якщо 25 – це архівний аркуш, то пишемо: арк. 25).

Зразок посилання на електронну публікацію:
Осадча О. Техніка фрески до вивчення курсу “Робота в матеріалі” для студентів [Електронний ресурс]. – Слід посилатися на конкретну публікацію, розміщену на певному електронному ресурсі, а не на ресурс у цілому!

Відповідальними за достовірність відомостей у наданих до друку матеріалах є автори!

Оргкомітет залишає за собою право вибіркової публікації матеріалів відповідно до дотримання авторами вище зазначених критеріїв і вимог з оформлення та на літературно-технічне редагування та коригування. Отримані роботи він не повертає і не рецензує.

Умови участі в конференції: проїзд, харчування, проживання в готелі – за рахунок сторони, що відряджає.

Телефон для довідок: (044) 406-63-27 (оргкомітет); (044) 406-63-43 (видавничий відділ)

Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

Джерело