Навчальна Програма гуртка «Юні музеєзнавці»

Програма надрукована:

Гайда Л.А. Навчальна програма «Юні музеєзнавці». // Науково-методичний щоквартальний журнал «Педагогічний вісник». – 2007, №2. – С. 94-101.

 

 

Л.Гайда

Навчальна Програма гуртка

«Юні музеєзнавці»

 

Рекомендована до запровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільного виховання області

(наказ управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10.10.2006 року № 367 «Про запровадження навчальної програми»)

В Україні створено і діють більше трьох тисяч музеїв при навчальних закладах, у нашій області їх налічується 148. Якщо для навчальних дисциплін у школі розроблено основи концепцій викладання, видаються різнотипні підручники та посібники для дітей і вчителів, то питанням навчально-методичного забезпечення позакласної і позашкільної освіти приділяється недостатньо уваги. Керівники гуртків та музеїв не мають ні сучасних програм з урахуванням регіональних особливостей, ні навчальних і методичних посібників, які б надавали можливість розвивати всі складові сучасної музейної педагогіки та задіювати у достатній мірі потенціал історико-культурної спадщини рідного краю у виховному процесі. Пропонована навчальна програма гуртка «Юні музеєзнавці» може використовуватись у школах та позашкільних закладах з урахуванням особливостей та своєрідності Кіровоградщини.

Навчальна програма гуртка «Юні музеєзнавці» (4920 Загрузок )