Науково-практична конференція «100 років української культури в екзилі»

Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «100 років української культури в екзилі», яка відбудеться 9–10 грудня 2021 року і присвячена відзначенню століття феномену розвитку української культури на закордонних теренах після завершення Української революції 1917–1921 рр., коли в силу історичних обставин та політичних репресій разом із діячами українського визвольного руху змушені були емігрувати за межі України представники інтелігенції, митці, діячі культури. Саме тоді був порушений історичний хід української культури, а територія України опинилася під владою більшовиків та ряду європейських країн. Водночас вимушена еміграція культурного цвіту української нації дозволила не лише зберегти, але й примножити надбання української культури, яка продовжувала свій розвиток поза межами України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nsku.org.ua/?p=17981