І Всеукраїнська наукова конференція з історії гуманітаристики ХІХ–ХХ ст.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» запрошує взяти участь у І Всеукраїнській науковій конференції з історії гуманітаристики ХІХ–ХХ ст. (до 100-річчя заснування Лаврського музею культів та побуту), яка запланована на 13–14 січня 2022 року. Під час роботи конференції пропонують розглянути різні аспекти історії музейництва, археології, пам’яткоохоронної та реставраційної справи, історіографії, сходознавства, мистецтвознавства, мовознавства тощо на теренах України ХІХ–ХХ ст.: організація науки й досліджень в Україні; організація й трансформація дослідницької мережі; професійне й повсякденне життя науковців, біографії дослідників; практична робота інституцій – осередків збереження, вивчення й популяризації історико-культурної спадщини в Україні; формування й доля колекцій – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/kplavra/