ІV Всеукраїнська наукова конференція «Історія та історики в сучасному суспільстві: світовий досвід й українські реалії»

Конференція відбудеться 26-27 вересня 2019 року. Тематичні блоки: нові соціальні ролі історії та істориків; історична наука та історична політика (політика пам’яті); проблема інструменталізації історії; презентизм як «режим історичності» (Ф. Артог); історик і меморіальні закони; місце історика в публічному просторі; історик та засоби масової інформації; стандарти професійної діяльності історика; «цифрова історія»; публічна історія як ознака громадянського суспільства; громадянські ініціативи в галузі історичної науки; історик в оцінці наукометрії – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://history.org.ua/uk/post/44220?fbclid=IwAR0zzHknx7pw9Hhsb3fv0S5eUO33ebPF7OHmMFbNYQ67aeo9tfl-c-Zeioc