ІІІ Міжнародна наукова конференція «Бережанська гімназія: сторінки історії»

17-18 вересня 2015 року відбудеться ІІІ Міжнародна наукова конференція «Бережанська гімназія: сторінки історії», яка присвячена 210 річниці Бережанської гімназії та 35-літтю Бережанського краєзнавчого музею. Планується робота секції «Актуальні питання регіонального музейництва: теорія і практика» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/35262