«Історія музейництва України першої половини ХХ ст.: втрати та здобутки»

ІІ Всеукраїнську наукову конференцію «Історія музейництва України першої половини ХХ ст.: втрати та здобутки» (до 100 річчя заснування Української академії наук) заплановано на 5–6 лютого 2018 р. у м. Києві. Напрямки роботи конференції: музеї та музейники в контексті соціально-економічних та політичних змін першої половини ХХ ст.; організація й трансформації музейної мережі України; академічні музеї в системі вітчизняного музейництва; структури музеїв та музейні структури: кадрова політика, зміни у штатних розкладах, зміни/поява музейних посад, універсальні співробітники, сталість vs плинність тощо; історія формування музейних колекцій у площині розвитку облікової документації, регламентації збереження, реставрації, експонування культурних цінностей; випробування/втрати українського музейництва у долях людей і музейних предметів – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/events/1403048009781885/?acontext=%7B»ref»%3A»4″%2C»feed_story_type»%3A»308″%2C»action_history»%3A»null»%7D