«Історична Волинь : Північний Захід України в регіональному та локальному вимірах минулого»

15 червня 2017 року, в Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація нової книги відомого українського історика Володимира Собчука «Історична Волинь: Північний Захід України в регіональному та локальному вимірах минулого». – Кременець: Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник, 2017. Книжка становить спробу подивитися на Волинь у регіональному та локальному вимірах минулого. У ній ідеться про формування території цього історичного краю Центрально-Східної Європи, наймогутнішу з розташованих тут середньовічних твердинь, витоки, склад і долі володінь низки аристократичних родів, окремі аспекти функціонування двох крупних осередків культурного життя, одну з помітних свого часу етноконфесійних спільнот та поміщиків і селян групи взаємопов’язаних поселень – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://oblmus.ucoz.ua/blog/prezentacija_knigi_v_sobchuka_istorichna_volin/2017-06-16-397