Інтерактивні музейні програми Харківського літературного музею

Це – «Філософське торбознавство імені Григорія Сковороди», «Мадри світами: Іван Котляревський та його «Енеїда», «Модний шпацір «Енеїдою», «Ув’язнені історії», «Фольклор на подвір’ї», «Античний пентатлон» та інші. Наповнюємо філософську торбу символічними предметами, збираючись у мандрівку крізь час і простір Давньої Греції та Давнього Риму, Середньовічної, Ренесансної та Барокової Європи. Досліджуємо, як думки давніх і новіших мислителів діалогізують із текстами Григорія Сковороди – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://litme.com.ua/interaktyvni-muzeyni-programy