Інтерактивна зустріч «Молодь етнічних спільнот: ідентичність та інтеграція в громадянське суспільство України»

29 квітня цього року відзначаємо 100-ліття проголошення Конституції Української Народної Республіки. Ця Конституція має особливу історичну вагу ще й тому, що вперше у світовій практиці надавала право національним меншинам на національно-персональну автономію та закріплювала право національних союзів на законодавчу ініціативу.У переддень 100-ліття цієї події НМІУ запрошує на інтерактивну зустріч представників молоді етнічних спільнот, молодіжних ГО, працівників музеїв, наукових установ, міністерств і відомств – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.nmiu.com.ua/anonsy-museum/709-interaktyvna-zustrich-molod-etnichnykh-spilnot-identychnist-ta-intehratsiia-v-hromadianske-suspilstvo-ukrainy-26-kvitnia