Як у Музеї Луцького братства дискутували про (не)вивчені уроки історії

Музей історії Луцького братства – відділ Волинського краєзнавчого музею, який вивчає і досліджує історію Волинського краю у ранньомодерну добу. Епоха цивілізаційних пошуків, національного культурного збудження, народження нових суспільних форматів. Ця проблематика, як доводить досвід нашого музею, цікава не тільки спеціалістам. Про цінний досвід поколінь є стимул говорити і з зацікавленою молодіжною аудиторією – майбутніми істориками, тим більше, що з українського минулого залишились незасвоєні уроки– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/40090