Щорічна наукова конференція у Національному музеї історії України

7–8 грудня 2017 року відбудеться щорічна наукова конференція, яку проведе Національний музей історії України. Напрями роботи конференції передбачають таку тематику: актуальні питання музеєзнавства: облік та зберігання фондових зібрань; реставрація та консервація музейних предметів; наукова експертиза; науково-методичні музейні розробки; нові форми роботи з музейною аудиторією; музейна педагогіка; з досвіду побудови тимчасових виставок і постійних експозицій: нові форми і методи популяризації музейних колекцій. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/39782