Четверті Череванівські наукові читання

Всеукраїнська наукова конференція «Четверті Череванівські наукові читання» (на пошану професора А.С.Череваня) відбудеться 25–26 жовтня 2018 року. Тематичні напрями роботи конференції: соціально-економічні та суспільно-політичні проблеми історії України; теоретичні і прикладні проблеми розвитку історичного краєзнавства та регіоналістики; культурологічні, археологічні, демографічні, етнографічні, географічні аспекти краєзнавчих досліджень; видатні постаті України і Полтавщини; роль музеїв у розвитку історичного краєзнавства Полтавщини; освіта на Полтавщині в історичній ретроспективі – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nsku.org.ua/?p=11821