Цикл інтерактивних занять «Музейна азбука»

Цикл інтерактивних занять «Музейна азбука» для вихованців дитячих садків та програма «Музей – школі» у Сумському обласному краєзнавчому музеї

Сьогодні сфера діяльності музею надзвичайно розгалужена. Його працівники беруть участь в археологічних дослідженнях на території краю, проводять науково-фондову, освітню роботу, забезпечують облік та вивчення пам’яток історії і культури, надають допомогу державним і громадським музеям. Вся діяльність музею спрямована на дальший розвиток краєзнавства, відродження духовної культури народу, поповнення музейного зібрання, збереження національної спадщини, вивчення і охорони історико-культурних пам’яток Сумщини – [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://museum.sumy.ua/