ХХI Міжнародні Могилянські читання «Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення»

1-2 грудня 2016 року, до 90-річчя заснування Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, відбудуться ХХI Міжнародні Могилянські читання «Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення», де пропонується розглянути такі питання: історичні та джерелознавчі дослідження, археологічні дослідження, історія музейної справи, мистецтвознавчі аспекти вивчення сакральних пам’яток, реставрація рухомих та нерухомих пам’яток, проблеми збереження пам’яток .– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kplavra.kiev.ua/ua/Mogylians’ki-chytannia-XXI-ukr