Факультатив «У вогні Першої світової. Нагороди, фотографії, спорядження»

28 травня 2017 року в актовій залі Харківського історичного музею імені М.Ф.Сумцова було проведено факультативне заняття на тему «У вогні Першої світової. Нагороди, фотографії, спорядження», під час проведення якого відвідувачі ознайомилися з оригінальними експонатами з фондів музею. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://museum.kh.ua/news/news.html?title=Fakultatyv-U-vohni-Pershoi-svitovoi-Nahorody-fotohrafii-sporiadzhennia