У Львівському музеї історії релігії пройшов науковий семінар

24 жовтня 2019 року у Львівському музеї історії релігії відбувся науковий семінар. Мета заходу – показати ставлення громадськості Західної України до штучно організованого голоду на землях радянської України 1932–1933 роках, інформувати про факт гуртування українців Галичини для допомоги «Великій Україні». У семінарі взяли участь відомі історикині: кандидатка історичних наук старша наукова співробітниця Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка Ліліана Гентош (доповідь «Ставлення митрополита Андрея Шептицького до трагічних подій Голодомору 1932-33 рр.») і кандидатка історичних наук, завідувачка відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника Мирослава Дядюк (доповідь «Мілена Рудницька. Правда про Великий Голод») – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/42327