«Український технічний музей: історія, досвід, перспективи»

24-26 травня 2018 року в Конотопі відбулась ХІІІ-та Всеукраїнська науково-практична конференція «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи», де зібралися близько 50-ти представників майже тридцяти музейних, наукових та пам’яткоохоронних установ України. Програма конференції була досить насиченою, за результатами конференції видано збірник наукових доповідей. Форум був організований Центром пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК, Відділом культури і туризму Конотопської міської ради, Асоціацією працівників музеїв технічного профілю, Академією інженерних наук України, Державним політехнічним музеєм пр и НТУУ (КПІ). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pamjatky.org.ua/?p=14602