Український музей при навчальному закладі: історія і сучасність

Український музей при навчальному закладі: історія і сучасність. Матеріали обласної науково-методичної конференції. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. – 148 с.

Збірник містить матеріали обласної науково-методичної історико-краєзнавчої конференції “Український музей при навчальному закладі: історія і сучасність», що відбулась у Кіровограді у вересні 2007 року.

Видання охоплює доволі широке коло питань історії розвитку музеїв при навчальних закладах України, формування їх нормативно-правової бази, стан та особливості розвитку музейної справи у навчальних закладах різних регіонів України, актуальні питання музейної педагогіки і є цікавим для науковців, викладачів, педагогів-краєзнавців, методистів, керівників музеїв та гуртків, для всіх, хто цікавиться і береже історико-культурну спадщину України.

Загальна редакція

Гайда Л.А., завідуюча навчально-методичним кабінетом українознавства та краєзнавства Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Рецензенти:

Калініченко Н.А., завідуюча кафедрою педагогіки і психології Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук;

Маньковська Р.В., старший науковий співробітник відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАНУ, кандидат історичних наук.

Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.

Український музей при навчальному закладі: історія і сучасність (437 Загрузок )