Тматичний семінар «Нові технології експозиційного дизайну»

У період з 2 жовтня по 3 грудня цього року КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» реалізує проект «Нові технології експозиційного дизайну», що є результатом перемоги конкурсу проектів Українського культурного фонду у 2018 році. Ціллю проекту є за допомогою сучасних технологій більш широко розкрити історію музейного предмету, його походження, експонування, використання та застосування. Таким чином музейний предмет стане більш цікавим та зрозумілим відвідувачу, що кардинально змінить ставлення до нашої історії. У рамках проекту 22-23 листопада 2018 р. буде проведено тематичний семінар«Нові технології експозиційного дизайну»– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/41150