Тематичний захід: «Академік Г.Ф.Проскура: сторінки біографії»

3 жовтня 2018т року старший науковий співробітник С.М. Дейнеко провів для студентів Харківської гуманітарно-педагогічної академії тематичний захід присвячений відомому вченому, академіку Георгію Федоровичу Проскурі. Історія низки вищих навчальних закладів Харкова нерозривно пов’язана з академіком Г.Ф. Проскурою: Харківський Технологічний інститут (нині — НТУ «ХПІ»), Харківський механіко-математичний інститут (згодом включений до складу ХПІ), Харківський авіаційний інститут (нині — Національний аерокосмічний університет «ХАІ»). Окрім лекційного матеріалу майбутні історики ознайомилися автентичними предметами– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://museum.kh.ua/news/news.html?title=Tematychnyi-zakhid-Akademik-HFProskura-storinky-biohrafii