«Спільношкола» запрошує музеї Києва до спільної розробки екскурсій для дітей

Спільношкола шукає музеї у Києві, готові спільно розробляти тематичні екскурсії для учнів 2-9 класів. З боку Спільношколи з музеєм буде співпрацювати Софія Рябчук. Теми екскурсій пропонує Спільношкола відповідно до своїх навчальних циклів. Надалі Спільношкола готова поширювати інформацію про спільно розроблену екскурсію в музеї серед учительських спільнот протягом року. Просимо зацікавлені у співпраці музеї заповнити коротку реєстраційну форму до 31 березня 2020 року включно.  – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/42667