Соціальний марафон НМІУ «Історія в колядці»

У стародавніх українських колядках збережено чимало словесних свідчень нашої давнини. У них йдеться про витязів та лицарів, мечі і ясні шаблі, кораблі і просторітереми, паволоки, оксамити, серпанки і багато інших реалій різних історичних епох. На жаль, чимало цих самобутніх старосвітських колядок забуті, їх ніхто вже не співає. Натомість молодь вивчає «уніфіковані» колядки літературного походження XVIII–XIX ст., в яких не відображається давнина й тяглість української історії. Національний музей історії України ініціює Соціальний марафон «Історія в колядці» та пропонує дітям і молоді поглянути на українську історію через призму стародавніх календарно-обрядових пісень – колядок– [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nmiu.com.ua/novyny/536-z-1-lystopada-do-1-sichnia-tryvatyme-sotsialnyi-marafon-nmiu-istoriia-v-koliadtsi