Семінар-практикум для вчителівісторії «Як викладати тему Голодомору»

Семінар-практикум для вчителів історії «Як викладати тему Голодомору» провели 8 листопада 2017 року працівники НМІУ Леся Онишко та Ярослава Музиченко для 30-ти учителів історії та правознавства шкіл міста Києва, що є слухачами курсів підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти Київського університету ім. Б. Грінченка. Опісляпрацівники НМІУ запропонували педагогам на деякий час стати «учнями» і на імпровізованомуінтерактивномууроціповчитисяаналізуватирізніджерелаінформації про Голодомор– [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nmiu.com.ua/novyny/540-seminar-praktykum-dlia-vchyteliv-istorii-yak-vykladaty-temu-holodomoru-provely-v-nmiu