Семінар «Захист культурних цінностей»

Пошук та повернення творів європейського живопису, втрачених музеєм Ханенків — презентація з семінару «Захист культурних цінностей». – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://khanenkomuseum.kiev.ua/2019/01/21/poshuk-ta-povernennya-tvoriv-yevropejskogo-zhyvopysu-vtrachenyh-muzeyem-hanenkiv-prezentatsiya-z-semin