Про Голодомор у розсекречених документах

23 листопада 2019 року – лекція, у музеї розкажуть про Голодомор у розсекречених документах архівів комуністичних спецслужб. Навіть після здобуття Україною незалежності документи з радянських архівів, які могли б пролити світло на події Голодомору, тривалий час залишалися засекреченими для дослідників та українського суспільства. У своїй лекції до Дня пам’яті жертв Голодоморів український історик, завідувач відділу історії України ХХ ст. Національного музею історії України Олександр Іщук розкаже про найважливіші й найнесподіваніші знахідки в архівах радянських спецслужб, які є правдивими свідченнями злочину радянського режиму проти українського народу.Під час лекції буде оприлюднена інформація з раніше «совершенносекретних» документів комуністичних спецслужб – [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://nmiu.com.ua/anonsy-museum/1510-23-lektsiia-v-muzei-rozkazhut-pro-holodomor-u-rozsekrechenykh-dokumentakh-arkhiviv-komunistychnykh-