Проект «Локальна історія» у Бережанському музеї

У сучасній історичній науці все більшого поширення набуває соціальна історія, одним із напрямів якої є історія локальна, тобто історія окремого місця чи об’єкту. У 2013 р. Західноукраїнський центр історичних досліджень та Українська Галицька Асамблея (м. Львів) започаткували проект «Локальна історія», який, за задумом його автора Тараса Чолія, має на меті почати відродження громад з історичного аналізу і переусвідомлення своєї ідентичності та цивілізаційного призначення. 2015 р. Бережанський краєзнавчий музей також долучився до реалізації цього проекту – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://prostir.museum/ua/post/36829