Прес-конференція «НМІУ – музей для людей. Нова музейна філософія»

18 квітня 2017 року в Українському кризовому медіа-центрі – прес-конференція, де працівники музею історії України поділяться досвідом, як з «музею минулого століття» за два роки зробити «музеєм ХХІ століття». Серед найперших досягнень: україноцентричний підхід в щоденній діяльності музею, актуалізація питань сучасності як запорука виховання само ідентичності у кожного відвідувача, робота з молоддю як інвестиція в майбутнє, нагальність створення нового музейного продукту та успішність його втілення як необхідна умова пожвавлення музейного життя.– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nmiu.com.ua/novyny/460-anons-natsionalnyi-muzei-istorii-ukrainy-prezentuie-novu-paradyhmu-dekomunizovanoho-oseredku-identychnosti-na-pres-konferentsii-nmiu-muzey-dlya-lyudey-nova-muzeyna-filosofiya