Презентація проекту «Сила життя»

21 жовтня 2016 року в музейній кімнаті з історії освіти Кіровоградщини відбулась зустріч педагогів з Ганною Колевою, яка презентувала проект «Сила життя». Головним завданням проекту визначили – крізь призму успішних історій бійців мотивувати демобілізованих до психологічної, медичної та соціальної реабілітації. У виданні представлено 12 історій бійців-учасників АТО. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://koippo.in.ua/museum/prezentatsiya-proektu-syla-zhyttya/#more-561