Презентація нових видань у Полтаві

Під час святкувань Міжнародного Дня музеїв у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського відбулась презентація нових наукових видань: «Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. пр. і мат — лів конф. – К.; Полтава, 2017», «Старожитності Посулля. Пам’яті С. К. Кульжинського (1867 – 1943): зб. наук. праць. – К., 2017. – Вип. ІІ», «Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О. Дослідження передмість Полтавської фортеці. – К., 2016» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.pkm.poltava.ua/ua/podii/385-19-travnya-prezentuvali-novi-vidannya-poltavskogo-kraeznavchogo-muzeyu-imeni-vasilya-krichevskogo.html