Практика студентів у музеях Києва

Кафедра музеєзнавства та пам’яткознавства Київського національного університету культури і мистецтв організувала ознайомчу практику студентів-першокурсників у музеях м.Києва, що є запорукою професійного становлення майбутніх експертів культурних цінностей – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/Кафедра-музеєзнавства-та-памяткознавства-1755567154691218/?hc_ref=NEWSFEED