Походження слов’ян: історія, «написана» лопатою

Пропонуємо вам поглянути на походження слов’ян насамперед крізь призму поточного стану розробки цієї проблеми археологічною славістикою. Лекцію читатиме Євген Синиця, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Правління Спілки археологів України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nmiu.com.ua/index.php/novyny/409-lektsiia-pokhodzhennia-slovian-istoriia-napysana-lopatoiu-4-liutoho