Побачило світ видання «Етнографічне музейництво в Україні і на Волині»

Волинським краєзнавчим музеєм підготовлено та видано науковий збірник матеріалів П’ятої Волинської науково-етнографічної конференції «Минуле і сучасне Волині й Полісся. Етнографічне музейництво в Україні і на Волині» . У публікаціях піднімаються питання діяльності етнографічних музеїв, формування музейних етнографічних збірок, дослідження, збереження та каталогізації пам’яток народно-побутової культури України та Волині. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/39278